Blog

Hoe start ik mijn eigen apotheek?

Bij de opstart van een eigen zaak komt er altijd heel wat kijken. Dit is niet anders bij de opstart van een apotheek. Maar met wat moet je nu allemaal rekening houden als je je eigen apotheek wil starten? In wat volgt lijsten we de belangrijkste zaken op.

Iedereen die het beroep van apotheker wil uitoefenen dient te voldoen aan de beroepsvoorwaarden. Het dragen van de titel apotheker is namelijk beschermd. Enkel mensen met het juiste diploma kunnen zich dus apotheker noemen. Hieronder nog enkele tips als je start.

 

Om je eigen apotheek te starten moet je de juiste beroepskennis hebben

 

Iedereen die als zelfstandige een vrij beroep wilt uitoefenen moet aan enkele zaken voldoen. Naast het feit dat je minimum 18 jaar moet zijn, dien je ook voldoende beroepsbekwaamheid en erkenning te kunnen voorleggen. Deze beroepsbekwaamheid kan je bewijzen door jouw diploma te laten goedkeuren door de Provinciale Geneeskundige Commissie. Het is belangrijk dat je dit doet binnen de provincie waarin je je beroepsactiviteit hoofdzakelijk uitoefent. De contactinformatie per provincie vind je via deze link.

 

Vestigingswetgeving voor apotheken

 

In België zijn apotheken onderworpen aan een vestigingswet. Eenvoudig gesteld impliceert dit dat het aantal toegelaten officina per gemeente begrensd is, en bepaald wordt op basis van het aantal inwoners. Zowel voor het openen of overbrengen van een apotheek, als het fusioneren van twee apotheken is er een vergunning vereist die wordt toegekend door de Minister van Volksgezondheid. Algemeen geldt dat in landelijke gebieden (gemeenten tot 10.000 inwoners) er één apotheek mag zijn per 2.500 inwoners, in stedelijke gebieden (gemeenten tot 100.000 inwoners) is één apotheek per 1.000 inwoners toegestaan.

Wat betreft het overbrengen van een apotheek zijn er sinds kort enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. We overlopen de belangrijkste krachtlijnen.

 

Overbrenging binnen de onmiddellijke nabijheid

 

De vroegere regel waarbij een doelwitlocatie binnen een straal van 100 meter rond de oude vestigingslocatie als binnen de onmiddellijke nabijheid wordt beschouwd, blijft behouden.  Toch er zijn twee belangrijke verschillen volgens het nieuwe koninklijke besluit.

  • De 100-meter regel wordt geobjectiveerd. 100 meter is 100 meter.
  • De afstand tot de omliggende apotheken mag niet met meer dan 25% verkleinen.

 

Overbrenging bij fusie van 2 apotheken

 

In geval van fusie mogen de apotheken zich over het volledige land bevinden en gelden er dus geen afstandsbeperkingen tussen beide apotheken. Wel moet er aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De overblijvende apotheek zich verplaatst binnen een straal van 3 km.
  • De afstand tot de nabijgelegen apotheken wordt gerespecteerd in functie van het aantal inwoners (100m voor > 30.000 inwoners; 500m voor 7.500 - 30.000 inwoner; 1000m voor < 7.500)
  • Er blijft minstens één apotheek over per gemeente.

 

Het ondernemingsnummer en sociaal verzekeringsfonds

 

Een tweede belangrijk punt in het starten van je eigen apotheek is het aanvragen van een ondernemingsnummer. Het is verplicht voor vrije beroepen om zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wie een vrij beroep uitoefent dient zich in te schrijven onder niet-commerciële activiteiten en een BTW hoedanigheid aan te vragen. Voor je kan beginnen met je zelfstandige activiteit moet je je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Eens dat gebeurd is, betaal je per kwartaal een sociale bijdrage op basis van je inkomen, van dat jaar.

 

Orde van de apothekers

 

Naast het aanvragen van een ondernemingsnummer moet je ook ingeschreven zijn bij de Orde der Apothekers. De taak van de orde bestaat er in om te waken over de naleving van de deontologische regels en het algemeen belang van de patiënt. Je kan inschrijven bij de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers. Dit moet opnieuw gebeuren binnen de provincie waar je jouw voornaamste bezigheid als apotheker hebt. De inschrijving gaat gepaard met het voorleggen van een kopie van jouw diploma en een attest van goed gedrag en zeden.

 

Specifieke regels voor wanneer je begint met je eigen apotheek

 

Los van voorgaande algemene praktische zaken zijn er ook enkele specifieke vereisten voor apothekers. Zo heb je een visum nodig en moet je ingeschreven zijn bij het RIZIV (Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Deze zijn nodig om uw verstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen aanrekenen en de verzekering van uw patiënten te laten terugbetalen.

 

Teneinde een visum te bekomen, gelden volgende regels:

  • Wordt het diploma in België behaald, dan krijg je automatisch een visum van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.
  • Wordt het diploma in een EER land behaald, dan moet er eerst erkenning aangevraagd worden bij één van de gemeenschappen.
  • Wordt het diploma in een ander land behaald, dan moet er een gelijkwaardigheid van het diploma aangevraagd worden bij één van de gemeenschappen.

 

Sluit je aan bij een tariferingsdienst

 

Een andere niet verplichte mogelijkheid is het aansluiten bij een tariferingsdienst. Door de tariferingsdienst zal een klant, bij het bezoek aan de apotheek, enkel het remgeld betalen en niet de volledige som. Het restbedrag kan je als apotheker rechtstreeks bij de ziekteverzekering innen.

 

Vergunning die je nodig hebt als je je apotheek start

 

Als je in de apotheek iets van eetwaren aanbiedt is het belangrijk dat je hiervoor een vergunning aanvraagt bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

Zoek de beste leveranciers voor je apotheek

 

Eenmaal je het juridische luik helemaal in orde hebt gebracht, is het ook belangrijk om de juiste partners in kaart te brengen. Een heel belangrijke groep is natuurlijk je leveranciers. Zij kunnen niet alleen helpen met je aanbod als apotheker, maar ze kunnen je ook advies geven. Zo zorgen wij bij Eureka Pharma niet enkel voor een productaanbod op maat van de apotheker, we geven ook advies op vlak van verkoop en management. Zaakvoerder Remko Smaak deelt regelmatig ook video’s met concrete tips. Neem zeker eens contact met ons op als je op zoek bent naar een partner hierin.

 

Werk een marketingplan uit voor een goede start

 

Minstens zo belangrijk als het juridische luik en een goed aanbod is dat de mensen je apotheek weten te vinden. Denk daarom bij de opstart ook aan een marketingplan. Op onze website vind je bijvoorbeeld al heel wat concrete tips om aan de slag te gaan met sociale media of andere communicatiekanalen. Het heeft geen zin al je energie te steken in een goede apotheek als niemand het weet. Vergeet dus ook dit luikje niet. Houd natuurlijk wel rekening met de regels die gelden binnen de sector.

 

Wil je nog meer informatie of op zoek naar een betrouwbare leverancier die je ook voorziet van advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Wij helpen je graag vrijblijvend verder.

Deel dit blogbericht

Hoe wenst u [] aan te kopen?

Koop bij de apotheek of Koop online